Ко су млади у Републици Србији?
По националној стратегији, млади су особе узраста од 15-30 година.
У Републици Србији има око милион и по младих што чини 20% укупног становништва.


ШТА ЈЕ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ?

Канцеларија за младе  је саставни део локалне самоуправе и представља ће мост изнеђу младих, локалних актера (општине, институција и организација које се баве младима) и Министарства омладине и спорта.
Канцеларија за младе предвиђена је као место реализовања Акционог плана.
Ту ће се истраживати и идентификовати потребе младих, покретати и реализовати Локални акциони план и пројекти намењени младима. Пројекти ће бити усмерени ка интензивнијем укључивању младих у омладинску политику и решавању проблема младих, као што су: образовање, запошљавање, екологија, култура и првенствено превентивне активности на очувању здравља младих. Њена улога је да обезбеди окружење које омогућава младима да се развију у онакве одрасле особе какве су потребне друштву да би се  напредовало у будућности.

ЦИЉЕВИ  КАНЦEЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ:

 • Афирмација  и информисање младих
 • Едукација младих по различитим питањима (неформално образовање, интеркултурално учење, здравље, екологија, поштовање  људских права,)
 • Укључивање младих у културни и спортски живот Града
 • Помоћ младима у њиховој професионалној оријентацији
 • Афирмација аматерског стваралаштва и омладинског активизма
 • Подстицање учешћа на домаћим и међународним конкурсима
 • Промовисање спорта и здравог, стабилног и одговорног начина живота
 • Подржавање активне сарадње локалне заједнице, школа, факултета, НВО, спортских и омладинских организација и клубова
 • Пружање подршке иницијативама и пројектима младих
 • Едуковање младих о проблемима и изазовима одрастања
 • Промовисање значаја волонтерског рада

ОСНОВНИ ПРИНЦИПА ДЕЛОВАЊА КАНЦЕЛАРИЈЕ:

 • Отвореност за све
 • Комуникација и информација
 • Заједничко учешће
 • Поузданост